Työ on murroksessa

Työn murroksesta on puhuttu jo kauan. Pandemia-aikakausi kuitenkin konkretisoi sen mukanaan tuomien toimenpiteiden laajuuden niin digitalisaation kuin työn joustojenkin tarpeissa. Parhaillaan on menossa vaihe, jossa punnitaan, millä kapasiteetilla toimitiloihin palataan. Vai palataanko lainkaan.

Paluu normaaliin on onneksi termi, jota kuulee yhä vähemmän pandemiakeskusteluissa. Työterveyslaitoksen pääjohtaja Antti Koivula puhuukin paluusta tulevaisuuteen. Olemme tilanteessa, jossa kenelläkään ei ole valmiita vastauksia siihen, mikä toimintamalli on oikea tai paras.

Käynnissä on siis oivallinen aika tutkia, mikä on toiminut ennen ja mikä ei, ja kehittää tiedon ympärille aivan uusia työn tekemisen malleja niin vuorovaikutuksen kuin toimitilasuunnittelunkin suhteen.

Työterveyslaitoksen laatima Hyvinvointia työstä 2030-luvulla -skenaarioraportti saavutti laajan yleisön heti julkaisunsa jälkeen. Työnteon tulevaisuus kiinnostaa. Koivula kuitenkin painottaa myös nykyhetken vastuita:

”Juuri nyt yritysten on ymmärrettävä kolme asiaa: ilmastonmuutos, työn murros ja pandemian vaikutukset. Paluu tulevaisuuteen on yrityksille tietynlainen muutoskyvyn testi. On onnistuttava tässä, jos haluaa onnistua myöhemminkin.”

Muutosprosessit on saatava käyntiin pian, mikäli korona-ajan uusia oivalluksia halutaan valjastaa esimerkiksi tehokkaampien ilmastotoimenpiteiden käynnistämiseen. Pandemiaa ei voi ikuisesti käyttää vipuvartena tai syynä jatkuvalle uusien toiminnan muotojen testailulle. Ihmisillä kun on tapana palata totuttuihin tapoihin nopeasti.

Huomioitava on kuitenkin, että viime vuosien aikana esimerkiksi joustavat etätyön tavat ovat jo monelle totuttu tapa, ja etuus, jota on vaikea enää vetää takaisin.

Sammalseinä tilan tunnelmanluojana asiakasyrityksemme Unity Technologies Finland Oy:n toimitiloissa.

Miten vihersisustuksella voi tukea uusia hybridityön tilasuunnittelun tarpeita?

”Hyvin suunniteltu tila tarjoaa käyttäjälleen selkeyttä, helppoutta ja arjen sujuvuutta. Hyvä fyysinen työympäristö tukee yksilön ja organisaation tekemistä, parantaa työntekijäkokemusta ja vahvistaa henkilöstön sitoutumista.”

Näin kirjoittaa Ville Inkeri RAKLIn Parhaat käytännöt tulevaisuudenkestäviin työympäristöihin ja työympäristöjohtamiseen -klinikan vuoden 2021 raportissa.

Raportissa listatuissa, työntekijöitä sitouttavien työtilojen tarpeissa korostuvat termit kodinomaisuus, viihtyisyys ja yhteisöllisyys. Samalla on panostettava digiratkaisuihin sekä osallistavaan suunnitteluun. Tilan tarpeet tulisi aina kartoittaa käyttäjälähtöisesti.

Monia näistä tilatarpeista pystytään tukemaan vihersisustuksen avulla. Avaamme vihersisustuksen ulottuvuuksia tarkemmin alla.

Myös osallistava suunnittelu ja työntekijöiden sitouttaminen on aihe, jota vihersuunnittelijamme Kati Kilpeläinen on pohtinut viime aikoina. Katin ajatuksiin viheralan sykleistä ja tilasuunnittelusta voit tutustua täällä.

Suuria ruukkuistutuksia viihtyisyyttä lisäämässä asiakasyrityksemme UpCloud Oy:n toimitiloissa.

Kodinomaisuus toimitilaan löytyy kotien sisustustyyleistä

Suomalaiset kodit alkoivat täyttyä viherkasveista jo vuosia sitten. Pandemian myötä luontoinnostus nousi kuitenkin uudelle tasolle. Viherkasvit ilmestyivät ruokakauppojen valikoimiin, metsät täyttyivät retkeilijöistä, kukkakauppoja ilmestyi kadunkulmiin ja verkkoon, siirtolapuutarhamökit ja viljelypalstat vietiin käsistä.

Myös toimitilasuunnittelussa elää yhä vahvempi usko elävien materiaalien vaikutuksista viihtyvyyteen. Vihersuunnittelun puolella tämä näkyy yhä laajempialaisena asiakaskuntana.  Myös me Luwasalla olemme rakentaneet viherkeitaita yli toimialarajojen – toimistoista sairaaloihin ja kouluihin.

Kaikkia aloja hybridityömallien pohtiminen ei vielä koske. Yleisimmin siitä puhutaan tietotyön eli toimistojen kontekstissa. Toimistosuunnittelussa ollaankin siirrytty avokonttoreista monitoimitilojen suunnitteluun. On kuitenkin tulkintakysymys, miten nämä kaksi todellisuudessa eroavat toisistaan.

Sisustusarkkitehtitoimisto dSignin Vertti Kivi arvioi YLE:n artikkelissa, että edes pandemia ei vie mennessään avokonttoreita. Kiven mukaan toimitilat tulevat kuitenkin pienenemään, mutta neliöiden käyttö tehostumaan.

Tulevaisuuden hybridityömalliksi Kivi maalailee ”sydäntilojen” syntyä. Sydäntilaksi hän kuvailee viihtyisää, kahvilamaista paikkaa, joka henkii yrityksen identiteettiä.

Tilasuunnittelulla luodaan erilaisia kohtaamispisteitä niin live- kuin virtuaalitapaamisiinkin. Tilat on suunniteltu monimuotoisiksi kärkenä hybridityömalli – toimistolla kohdataan ja ylläpidetään yhteisöllisyyttä, ja keskittymistä vaativa työ hoidetaan kotona.

Kaikilla kotona ei kuitenkaan ole mahdollisuutta keskittymiseen. Työn tekemisen uusien mallien uskotaan siis koskettavan myös asumismuotoja ja taloyhtiöitä – yleiset tilat valjastetaan tulevaisuudessa asukkaiden etätyöpisteiksi.

Toimitilasuunnittelussa haetaan siis kodinomaisuutta, joka toimii valtavalle joukolle erilaisia ihmisiä, oli tila missä ja millainen tahansa.

Turvallisin tapa lähteä luomaan tuttuuden tunnetta on hyödyntää suunnittelussa kodin sisustuksen elementtejä, jotka monelle jo tuntuvat luontevalta. Sellaisia, joita myös jatkuvasti tutkitaan niin työhyvinvoinnin kuin mielenterveyden tukemisenkin konteksteissa. Arvasit oikein, viherkasveja siis.

Tilojen kodinomaisuuteen on panostettu asiakasyrityksemme UpCloudin toimitiloissa.

Työhyvinvoinnin tukemiseen tarvitaan koko keinovalikoima

Uusien toimintamallien luomisen keskellä on tärkeää muistaa, kuinka kuormittavia muutokset voivat olla.

Hyvinvointia työstä 2030-luvulla -skenaarioraportti painottaakin työhyvinvointiin panostamiseen niin tilojen kuin muutosjohtamisen ja henkisen kuormittumisen näkökulmista.

Murroksen aiheuttama kuormittuminen voi tuoda mukanaan uupumista niin toimitiloissa liiallisen ärsyketulvan kuin etätyössäkin korostuvan yksinäisyyden muodossa.

Näissäkin asioissa luonnon tuominen työympäristöön voi auttaa. Tutkittu tieto viherkasvien hyvinvointivaikutuksista laajenee jatkuvasti. Niiden läsnäolon on mm. todettu palauttavan aivojen kuormitusta, vähentävän stressiä ja lisäävän keskittymiskykyä. Vihersisustuksen avulla on myös onnistuttu vähentämään sairauspoissaoloja ja lisäämään tyytyväisyyden kokemusta omaan työsuoritukseen.

Vihersisustuksen hyvinvointivaikutuksista voit lukea lisää tästä artikkelistamme.

 

Muokkautuvuus ja turvallisuus ovat tärkeitä tilaominaisuuksia

Työtilojen muokkautuvuuden tarve on tuttu trendi monitoimitiloissa. Pandemian myötä muokkautuvuus on kuitenkin saanut uusia ulottuvuuksia. Tilojen pienentyessä niihin pitää kuitenkin samalla onnistua luomaan väljyyttä ja mahdollisuuksia turvavälein työskentelyyn. Toimitilasuunnittelussa on siis tärkeä varautua myös tulevaisuuden tartuntatauteihin.

Muokkautuvuuden tarve on usein Luwasan projektien ytimessä. Vesiviljellyt kasvualustat niin pienemmissä istutuksissa kuin isoissa tilanjakajissakin ovat keveitä ja helposti liikuteltavissa. Niiden avulla tiloihin voidaan kauniilla tavalla rakentaa luontaista etäisyyttä työpisteiden välille. 

Olemme myös Suomen ainoa vihersisustusyritys, jonka koko tuotevalikoima pohjautuu vesiviljeltyihin kasveihin. Lue lisää vesiviljelyn hyödyistä tästä.

Työterveyslaitoksen vanhempi tutkija Virpi Ruohomäki muistuttaa YLE:n artikkelissa, että tilasuunnittelussa on kuitenkin huomioitava muitakin turvallisuusaspekteja kuin turvavälien mahdollistaminen.

Tilojen muokkaamisen lisäksi turvallisuutta voisi lisätä esimerkiksi työaikoja porrastamalla, siivouskäytänteitä tehostamalla ja kiinnittämällä yhä enemmän huomiota ilmanvaihtoon ja puhtaaseen sisäilmaan.

Vihersisustuksen vaikutuksia sisäilman laatuun alettiin tutkia kolmisenkymmentä vuotta sitten NASA:n toimesta. Aihe on kasvattanut kiinnostusta sitä mukaa, kun tietoisuus sisäilmaongelmista on syventynyt. Toistaiseksi tutkimustulokset ovat ristiriitaisia varsinkin vakavien sisäilmaongelmien suhteen.

Yleisesti on kuitenkin todettu, että kasveilla on luontainen kyky puhdistaa ilmaa ja tuottaa tilaan kosteutta ja happea. Lisäksi Luwasa-vesiviljelymenetelmässä kasvien juuret kasvavat kevytsorassa ja puhtaassa vedessä, eli menetelmä on mullattomuudessaan allergiaystävällinen.

Kaikki muut hyvinvointivaikutukset huomioon ottaen vihersisustuksen luoma ilman hapekkuus on mukava bonus viihtyisässä, vihreässä tilassa.

 

VALO Hotel & Workin sisustuksessa on panostettu luonnonmateriaaleihin ja tilojen muokkautuvuuteen

VALO Hotel & Workin sisustuksessa on panostettu luonnonmateriaaleihin ja tilojen muokkautuvuuteen.

Miltä siis hybridityön malleja tukevien tilojen monikäyttöisyys voi parhaimmillaan näyttää? Hyvänä esimerkkinä toimii vastuullisuuden edelläkävijä, asiakasyrityksemme VALO Hotel & Work, jossa jokaisella tilalla on tuplakäyttömahdollisuus. Hotellihuoneet muokkautuvat toimistoiksi, yhteisötyötilat gaalatilaksi, saunaosasto kokoustilaksi. Inspiroidu VALOn konseptista täällä!

––

Vihersisustus Luwasa on mukana luonnon monimuotoisuuden ylläpitotalkoissa. Lahjoitamme jokaisesta touko-syyskuussa 2022 toteutuneesta suunnittelukäynnistä 50 € Luonnonsuojeluliitolle. Suunnittelukäynti on aina ilmainen pääkaupunkiseudun yrityksille ja yhteisöille. Varaa omasi täältä!