Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste
Viimeksi päivitetty: 13.2.2019

1. Rekisterinpitäjä

Vihersisustus Luwasa Oy (Y-tunnus: 1483326-5)
Lukkokatu 11
05840 HYVINKÄÄ

Rekisteriasioista vastaava henkilö:
Outi Nieminen

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Vihersisustus Luwasa Oy:n markkinointi- ja asiakasrekisterin ylläpitäminen. Tietoja voidaan käyttää Vihersisustus Luwasa Oy:n markkinointiin, asiakasviestintään, muuhun asiakassuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, analysointiin
sekä tilastointiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää rekisteröidystä seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Yrityksen nimi
Arvo tai ammatti
Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista
Verkkosivujen käyttöön liittyviä tietoja (esimerkiksi lomakkeiden lähetystiedot)
Tiedot markkinointikiellosta

4. Henkilötietojen säilytysaika

Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty.

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä henkilöltä itseltään. Rekisteri koostetaan rekisterinpitäjän tilaus-, tarjous- sekä asiakastietojärjestelmistä, verkkosivuston avulla kerätyistä tiedoista (kuten uutiskirjeen tilaaminen), sekä rekisterinpitäjälle tehdyistä nimenomaisista pyynnöistä/suostumuksesta liittyä uutiskirjeiden tilaajaksi.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n
ulkopuolelle

Vihersisustus Luwasa Oy ei luovuta tietoja ulkopuolisille.

Vihersisustus Luwasa Oy kuitenkin käyttää MailChimp-sähköpostipalvelua suoramarkkinoinnissa ja viestinnässä. MailChimpille siirretään seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite sekä sähköpostin kohdentamiseen tarvittava tieto käyttäjäryhmistä.

Lisäksi Vihersisustus Luwasa Oy käyttää joissain tapauksissa Googlen palveluita henkilötietojen tietoturvalliseen siirtämiseen sähköisessä muodossa.

MailChimp ja Google ovat yhdysvaltalaisia yhtiöitä, jolloin henkilötietoje siirtyy Euroopan Unionin ulkopuolelle. Molemmat yritykset kuuluvat kuuluvat USA:n ja EU:n välisen Privacy Shield -kehyksen sertifioitujen yritysten listalle ja ne noudattavat omalta osaltaan EU:n tietosuoja-asetusta. Lisää tietoa: MailChimp, Google.

7. Rekisterin suojaus

Rekisteritietoja säilytetään sähköisessä muodossa. Verkon yli siirrettäessä tiedot suojataan SSL- tai SSH-tekniikalla. Rekisterin palvelinlaitteistoa ylläpidetään hyvän ylläpitotavan mukaisesti.

Pääsy rekisteritietoja sisältävään tietokantaan on rajoitettu sekä verkkotekniikan että henkilökohtaisten käyttäjätunnusten ja salasanojen avulla.

8. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tiedon etsimiseksi tarpeelliset seikat ilmoitettuaan saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu tai, ettei rekisterissä ole häntä koskevia tietoja.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä oleva, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellinen, tarpeeton, puutteellinen tai vanhentunut henkilötieto oikaistavaksi, poistettavaksi tai
täydennettäväksi.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- tai markkinatutkimuksiin.

Kaikki edellä kuvatut oikeudet voidaan toteuttaa lähettämällä kirjallinen, allekirjoitettu pyyntö rekisterinpitäjälle kohdassa 1 ilmoitetuilla yhteystiedoilla.