Viihtyisissä työtiloissa jaksetaan paremmin

Arvostusta työntekijöitä kohtaan voidaan näyttää toteuttamalla oikeanlaisia ja viihtyisiä tiloja.

Työterveyslaitoksen mukaan hyvinvointia edistävä työympäristö vastaa työntekijöiden yksilöllisiä tarpeita. Tehokasta työntekoa ja viihtyisyyttä tukevat työtilat rakentuvat hyvästä sisäympäristöstä (ilmanlaatu, valaistus, akustiikka), ergonomisista kalusteista, hyvistä työvälineistä sekä esteettömyydestä. 

Työtehtävien ja työn prosessien huomioimisen lisäksi on tärkeää, että työympäristön tilaratkaisut mahdollistavat keskeytysten hallinnan, tukevat työntekijän aktiivisuutta, keskittymistä, yhteistyötä, sosiaalista vuorovaikutusta ja palautumista. Lisäksi viherelementeistä ja ulkona työskentelystä vaikuttaisi TTL:n mukaan olevan hyötyjä.

Vihreämpi toimistotila myös koetaan houkuttelevammaksi ja se voi vähentää työntekijöiden sairauspäiviä 1,6 päivällä henkilöä kohden vuodessa. Jopa vapaa-ajalla työasioista huolehtiminen vähenee, kertoo hollantilainen tutkimus

Samassa tutkimuksessa todettiin, että työtiloihin hankittujen kasvien osto- ja ylläpitokustannukset katetaan yleensä vuoden sisällä, ensisijaisesti sairauslomien vähenemisen ja työntekijöiden paremman suorituskyvyn vuoksi. Viherkasvien koettiin vaikuttavan työtyytyväisyyteenkin – työntekijät tunsivat olevansa tyytyväisempiä niin omaan suoritukseensa kuin työnantajan odotuksiin suoriutumisesta.

 

Viheristutuksia Rastor-instituutin tiloissa.

Keskeytykset ja häly kuormittavat aivotyöläistä

Otetaanpa tässä välissä tarkasteluun aivo- ja tietotyöläiset. He käyttävät vähintään puolet työajasta palavereihin ja yhteydenpitoon erilaisten sovellusten välityksellä. Aivoja kuormittavat jatkuva viestittely, tiedon määrä, ongelmien havaitseminen ja ratkaisu, päätösten teko kuin uusien asioiden omaksuminen. Tietotulvaa, sirpaleisuutta ja hälyä tasapainottamaan tarvitaan irtautumista ja hiljaisempia hetkiä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut toimisto- ja asiantuntijatyötä tekeville ja työtä ja työympäristöä suunnitteleville käsikirjan, joka sisältää työkaluja itse työn suunnitteluun, työympäristön suunnitteluprosessiin ja yleisen jatkuvan kehittämisen mallin. Käsikirja opastaa tunnistamaan, arvioimaan ja ratkaisemaan kognitiivista ergonomiaa kuormittavat tekijät esimerkiksi tilasuunnittelulla ja käytettävien ohjelmien määrällä. 

Irtiotto aivotyöstä työpäivän aikana onnistuu myös työpaikan toimintamallien suunnittelulla ja työpaikan kulttuurilla, jossa ei koko ajan tarvitse tavoitettavissa.

 

Viherkasvit kognitiivisen ergonomian tukena

Kun työpaikalle luodaan rauhoittavia viherkeitaita, saadaan ruudun tuijotteluun luonnollista vaihtelua ja taukopaikka myös aivoille. Päivittäiset palautumishetket edistävät henkilöstön työhyvinvointia ja tuottavuutta.

Eri puolille työtiloja sijoitetut viherkasvit auttavat tauottamisessa, jolloin katseen voi välillä kohdistaa pois ruudusta. Kirjoitimme aiemmin, että huonekasvien keskellä työskentely palauttaa aivoja kuormituksesta samaan aikaan, kun sitä syntyy. Ja jo kolmen kolmen minuutin pituinen viherkasvin tuijottelu auttaa laskemaan pulssia ja parantaa keskittymistä.

 

Vihersisustusta Luwasan asiakaskohteen taukotiloissa.

Arkkitehdin vinkit hyvän asiakastilan suunnitteluun

“Hyvän asiakastilan suunnittelun A ja O on toiminnallinen, eli mitä tilassa tullaan tekemään. Toisena tärkeänä tavoitteena on se, millainen vaikutelma tilaan halutaan luoda ja millaisilla asioilla vaikutelma saadaan aikaiseksi”, kertoo arkkitehti Riikka von Martens.

Riikka ja Johannes von Martensin yritys Martens arkkitehdit suunnittelee tiloja kokonaisvaltaisesti ja keskiössä on tilan käyttäjien hyvinvointi. Arkkitehtuuri on heille työkalu, jolla rakennetaan visuaalisesti edustavia, hyvinvointia lisääviä, taloudellisesti järkeviä ja kiinteistönhoidon kannalta toimivia tiloja.

Myös viherkasvit ja vihertuotteet ovat arkkitehtien työkaluja, kun luodaan toimivia ja viihtyisiä sisustuksia. Riikan mukaan aiemmin, ehkä 10 vuotta sitten, viherkasvit lisättiin sisustukseen viimeisenä, jos rahaa jäi. Nykyisin viherkasvit ovat suunnittelussa mukana heti alussa toiminnallisena elementtinä. 

“Viherkasvit ovat myös tärkeä osa akustiikkaa. Hyvä akustiikka saa ihmiset viihtymään ja vaikka tila olisi kuinka kaunis tahansa, ei huonon akustiikan tilaan haluta jäädä. Oikeat kasvit tuottavat happea ja myös se lisää viihtyvyyttä.”

Martensin ja Luwasan yhteisessä projektissa Kauppakorkeakoulu Hankenilla vihersisustusta on käytetty monipuolisesti. Koulutilojen uudistamisen taustalla ovat työtapojen muuttuminen ja erilaisten työtilojen tarve. 

 

Suomalaisen rannikkoluonnon inspiroimaa vihersisustusta Hanken Venture Studiossa.

Vihreä toimii pehmeänä ilmapiirin luojana ja tilojen rajaajana opiskelijatiloissa. Esimerkiksi sammaleen ja kaislamaisten heinien yhdistelmä kuljettaa tilan kävijän rannikkoluonnon maisemiin.

Tunnelmaa sisätiloihin saadaan myös isojen puiden ja korkeiden ruukkukasvien yhdistelmällä. Lehvien suojassa istuessa voi rauhoittua ja tunnelmoida olevansa kuin ulkona puistossa.

Riikka kertoo tilojen käyttäjien olleen tyytyväisiä. “Viherkasvit tukevat tilojen uutta ilmettä. Hanken on hyvä esimerkki historiallisesti arvokkaasta ympäristöstä, jossa ilmettä voidaan uudistaa vihersuunnittelun avulla ja samalla nostaa esiin paikan ainutlaatuinen arkkitehtuuri.”

 

Hanken Data Lab Quantumin vihersisustusta.

Riikka suositteleekin jo heti suunnitteluprojektin alussa ottamaan yhteyttä Luwasaan, jolloin viherkasvien mahdollisuuksista ja materiaaleista saa tietoa jo heti alkuun. ”Ja palvelu on aina ystävällistä ja joustavaa!”

Kun tavoitteenasi on luoda hyvinvointia tukevia, viihtyisiä asiakas- tai työtiloja, ota yhteyttä vihersuunnittelijoihimme. Tehdään yhdessä raikkaampia ja elävämpiä tiloja.