Tekeekö pahamaineinen avokonttori paluuta?

 

Yhä useampi yritys luopuu omista huoneista ja jopa omista työpisteistä. Toimistojen uusilla tilaratkaisuilla pyritään lisäämään työntekijöiden spontaania vuorovaikutusta sekä ruokkimaan luovuutta ja yhteistyötä työntekijöiden välillä.

Vanhaan avokonttoriaikaan ei kuitenkaan ole paluuta.

Avokonttorilla pyrittiin paitsi kustannustehokkaaseen tilojen käyttöön, myös parantamaan viestintää ja lisäämään luovuutta – aivan kuten nykyisinkin. Avokonttoreiden ongelmat ovat kuitenkin hyvin tiedossa: ne heikentävät huomiokykyä ja keskittymistä, vähentävät tuottavuutta ja luovuutta ja jopa lisäävät sairaspoissaoloja. Ongelmana ovat ennen muuta melu ja jatkuvat keskeytykset, joille avonainen
tila altistaa.

Uudessa avoimessa toimistotilassa avainsanoja ovat muunneltavuus ja toiminto-perusteisuus. Toiminto-perusteinen tilasuunnittelu tarkoittaa, että tila jaetaan toimintojen, ei henkilöiden, perusteella. Tilojen muunneltavuus takaa yksilölliset ratkaisut ja neliöiden tehokkaan käytön.

shutterstock_49368244

Tilojen muunneltavuudella voidaan hakea esimerkiksi toiminnallista muunneltavuutta, jolloin valitaan esimerkiksi helposti liikuteltavia, yhteensovitettavia kalusteita. Sillä voidaan hakea myös tunnelmien muunneltavuutta esimerkiksi erilaisia väri- ja pintaelementtejä käyttämällä; tila-, materiaali- ja väriratkaisuin voidaan tukea milloin tehokkutta, milloin luovuutta ja rentoa meininkiä – maailmalla puhutaankin toimistojen hybridisyydestä ja elastisuudesta.

Useimpien työnkuva edellyttää toisinaan yksityisyyttä, syventymistä ja keskittymistä, toisinaan palaveeraamista, ideoiden kehittelyä ja epämuodollista vuorovaikutusta. Toimiva tilaratkaisu mahdollistaa molemmat samaan aikaan.

Toimistotilojen sisustussuunnittelussa haetaan nyt paitsi visuaalisuutta ja luovuutta tukeavia ratkaisuja, myös työhyvinvointia. Työntekijät otetaan yhä useammin mukaan tilojen suunnitteluun. Sisustuksella ei kuitenkaan pyritä ensisijaisesti toteuttamaan kaikkien visioita unelmien työpaikasta, vaan ennen kaikkea tukemaan organisaation työskentelytapoja ja kulttuuria sekä työhyvinvointia.

Kestävyys-ajattelu tekee tuloaan myös toimistotilojen suunnitteluun: valitaan myrkyttömiä materiaaleja, energiatehokkaita ratkaisuja ja vaalitaan työntekijöiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Onnellinen työntekijä on myös luova, lojaali ja tehokas työntekijä!

shutterstock_52522636

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan työskentelytilojen sisäympäristöllä on tilastollisesti merkittävä vaikutus työsuoriutumiseen tietyn tyyppisissä tehtävissä. Sisäympäristöllä on tutkimuksen mukaan vaikutusta myös vireystilaan, koettuun kuormittuneisuuteen ja äänten häiritsevyyden kokemiseen; laadukas sisäympäristö vaikuttaa myös siihen, miten inspiroiviksi ja palauttaviksi työskentelytila koetaan. Tutkimuksen perusteella suositellaankin, että avotoimistoissa panostetaan laadukkaaseen sisäympäristöön.

Uudentyyppisissä avoimissa tilaratkaisuissa kenties tärkein tekijä viihtyvyyden ja tehokkuuden kannalta on akustiikka. Akustiikkaa voidaan parantaa paitsi esimerkiksi akustiikkalevjä käyttämällä, myös vihersisustuksella – tällöin lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla: sekä akustiikka että tilojen visuaalisuus ja viihtyisyys lisääntyvät.

Toinen tärkeä seikka, jolla vanhan tyyppisen avokonttorin haittoja voidaan ehkäistä, on yksityisyyden ja työrauhan takaaminen silloin kun niitä tarvitaan, oli kyse sitten tärkeästä puhelusta tai luottamuksellisesta tapaamisesta. Muunneltavalla vihersisustuksella voidaan myös tähän tarpeeseen löytää toimivia ratkaisuja. Viherkasveja voidaan käyttää esimerkiksi tilanjakajina ja näkösuojina, ja valitsemalla liikuteltavia ruukkuja ja viherelementtejä voidaan varmistaa myös tilojen muunneltavuus.